Η COMPACT έχει συνάψει συνεργασίες με διεθνείς αναγνωρισμένους οίκους που κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα της εκπαίδευσης με στόχο την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των εταιρικών αναγκών.

Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: