Το κυριότερο συστατικό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος e-learning είναι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Η COMPACT προσφέρει μέσω στρατηγικών συνεργασιών με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού, χιλιάδες ποιοτικά μαθήματα και εκπαιδευτικά βοηθήματα και μπορεί έτσι να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη επαγγελματικής ανάπτυξης.

Παράλληλα έχουμε αναπτύξει και ανανεώνουμε συνεχώς την εκπαιδευτική μας βιβλιοθήκη με μαθήματα e-learning για τραπεζικές εργασίες.

Επίσης πέρα από τα έτοιμα μαθήματα αναπτύσσουμε μαθήματα και κατά παραγγελία για βοηθήσουμε τους πελάτες μας να καλύψουν ειδικές ανάγκες επιμόρφωσης των εργαζομένων τους.

Οι παραπάνω επιλογές μας δίνουν την ευελιξία να δημιουργούμε αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα e-learning με οποιοδήποτε προϋπολογισμό, μικρό ή μεγάλο, διαθέτει ο κάθε πελάτης μας.