Στην COMPACT αναγνωρίζουμε τις αυξημένες ανάγκες για άμεση, ευέλικτη, απο­τε­λε­σμα­τική και συνάμα οικονομικά προσιτή εκπαίδευση και γι΄αυτό το λόγο δημιουργήσαμε τη μοναδική στην Ελλάδα βιβλιοθήκη με 10 ομάδες 32 συνολικά μαθημάτων που σχε­τί­ζονται με όλα τα τραπεζικά θέματα και τις καθημερινές εργασίες του ανθρωπινού δυ­να­μι­κού των Ελληνικών τραπεζών.

Σε ποιούς απευθύνεται

Η σειρά των τραπεζικών μαθημάτων της COMPACT απευθύνεται σε νεο­προσ­λαμ­βα­νό­μενα τραπεζικά στελέχη ή σε στελέχη που μετακινούνται εσωτερικά σε θέσεις με νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει αναπτυχθεί από επαγγελματίες εισηγητές με ακαδημαϊκή κατάρτιση και πλούσια εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο. Ως αποτέλεσμα αυτού, η COMPACT εγγυάται ότι με το πέρας των μαθημάτων θα έχετε πλήρη γνώση όλων των θεμάτων που άπτονται του συγκεκριμένου κάθε φορά, γνωστικού αντικειμένου.

Για κάθε ομάδα μαθημάτων προσφέρεται προαιρετικά και εγχειρίδιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ώστε οι εργαζόμενοι αλλά και το τμήμα εκπαίδευσης της Τράπεζας να έχουν απόλυτη ευελιξία στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Με τη συνεργασία της COMPACT η κάθε τράπεζα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης με τις τεχνικές και τις διοικητικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον κάθε εργαζόμενο ανάλογα με τη θέση του.

Τα μαθήματα καλύπτουν τις επόμενες θεματικές ενότητες:

 • Βασικές Οικονομικές Και Χρηματοοικονομικές Γνώσεις
 • Ξέπλυμα Χρήματος και Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας
 • Αποτελεσματική Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
 • Marketing Και Πωλήσεις Τραπεζικών Προϊόντων
 • Μέσα Και Συστήματα Πληρωμών
 • Επιχειρηματικές Χρηματοδοτήσεις
 • Καταθετικά Προϊόντα
 • Προϊόντα Καταναλωτικής Και Στεγαστικής Πιστής
 • Εργασίες Συναλλάγματος
 • Εξωτερικό Εμπόριο
 • Πιστοποιήσεις (Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, Επενδυτικών Συμβούλων)

Ήδη τράπεζες όπως η ALPHA BANK, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η EFG EUROBANK κ.α. έχουν εντάξει στα προγράμματα εκπαίδευσής τους την βιβλιοθήκη της COMPACT απολαμβάνοντας τα οφέλη: μείωση κόστους, ταχύτητα στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, ευελιξία, τυποποιημένο εκπαιδευτικό υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τον αναλυτικό κατάλογο σε μορφή PDF

Χρήση & Λειτουργία

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα δεν απαιτούν εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού στα PCs των χρηστών, χρησιμοποιούν ελάχιστο bandwidth ενώ μπορούν να φορτωθούν σε οποιοδήποτε LMS ή να φιλοξενηθούν στις υποδομές της COMPACT, καθώς υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SCORM για την καταγραφή της προόδου των εκπαιδευομένων.