Η συλλογή Business Skills προσφέρει ένα εξαιρετικό συνδυασμό από ευρύ και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υπηρεσίες εκπαι­δευ­τι­κής στήριξης για την απόκτηση επαγ­γελ­μα­τι­κών πιστοποιήσεων όπως το Help Desk Institute's Customer Support Specialist και το PHR certificate από το HRCI για το ανθρώπινο δυναμικό.

Η συλλογή Business Skills καθιστά οικονομικά προσιτή τη δυνατότητα παροχής υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας.

Σε ποιούς απευθύνονται

Τα μαθήματα της συλλογής Business Skills απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων και στελεχών σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Περιεχόμενο

Το εκπαιδευτικό υλικό Business Skills της SkillSoft είναι σχεδιασμένο για να καλύψει όλων των ειδών τις ανάγκες εκπαίδευσης ενός οργανισμού. Μάθετε περισσότερα...

Περιλαμβάνει τους επόμενους τομείς επαγγελματικής ανάπτυξης:

  • Business Strategy & Operations
  • Professional Effectiveness
  • Management and Leadership
  • Sales and Customer-Facing Skills
  • Project Management
  • Finance, HR & Administration

Επιπλέον, αυτή η συλλογή περιέχει προσομοιώσεις SkillSims, εργαλεία Blended Learning καθώς και καθοδήγηση (on line mentoring) σε συγκεκριμένες κατηγορίες μαθημάτων.

Δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθημάτων Business Skills της Skillsoft από εδώ.

Χρήση & Λειτουργία

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα δεν απαιτούν εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού στα PCs των χρηστών, χρησιμοποιούν ελάχιστο bandwidth ενώ μπορούν να φορτωθούν σε οποιοδήποτε LMS ή να φιλοξενηθούν στις υποδομές της COMPACT, καθώς υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SCORM για την καταγραφή της προόδου των εκπαιδευομένων.