Η συλλογή Desktop SkillSoft προσφέρει έναν ισχυρό συνδυασμό από ποιοτικά μαθήματα και υπηρεσίες mentoring ώστε να υποστηρίξει τη δια βίου μάθηση, τη χρήση λογισμικών μετά από αναβάθμιση (πχ MS Office 2007 σε MS Office 2010) αλλά και τις ad hoc εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων μίας επιχείρησης.

Τα παραπάνω προσφέρονται σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος σε σχέση με τη συμβατική εκπαίδευση στην αίθουσα. Έτσι μπορεί η κάθε επιχείρηση να προσφέρει στους εργαζόμενους της εξαιρετικά εργαλεία για την υποστήριξη της μάθησης στον εργασιακό χώρο ώστε να συμβαδίζει με τις συνεχείς αλλαγές της τεχνολογίας.

Σε ποιούς απευθύνονται

Τα μαθήματα της συλλογής Desktop Skills απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων και στελεχών σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας τους σε ότι αφορά τη χρήση των εφαρμογών γραφείου (Desktop Software).

Περιεχόμενο

Tα μαθήματα της συλλογής Desktop Skills καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες εκπαίδευσης στις γνωστές εφαρμογές γραφείου. Μάθετε περισσότερα...

Τα μαθήματα καλύπτουν τις επόμενες θεματικές περιοχές & προϊόντα λογισμικού:

  • Microsoft Office
  • Business & Reporting
  • Computing Fundamentals
  • Internet Skills
  • Email & Groupware
Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα των μαθημάτων Desktop Skills της Skillsoft από εδώ.

Χρήση & Λειτουργία

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα δεν απαιτούν εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού στα PCs των χρηστών, χρησιμοποιούν ελάχιστο bandwidth ενώ μπορούν να φορτωθούν σε οποιοδήποτε LMS ή να φιλοξενηθούν στις υποδομές της COMPACT, καθώς υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SCORM για την καταγραφή της προόδου των εκπαιδευομένων.