Ο «σύγχρονος τρόπος ζωής» μπορεί εύκολα να μας οδηγήσει σε ακατάλληλη διατροφή, μειωμένη φυσική δραστηριότητα, αυξημένα επίπεδα στρες και ανησυχίας, με αποτέλεσμα την κακή ποιότητα ζωής.

Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις & οργανισμοί για να αποφευχθεί αυτό;

Ένας υγιής εργαζόμενος είναι πιο δημιουργικός, περισσότερο αφοσιωμένος και πιο παραγωγικός. Η πραγματική αγορά απαιτεί υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Χωρίς την υιοθέτηση στρατηγικής που να λαμβάνει υπόψη την υγεία των ανθρώπων που χρειάζεται να είναι παραγωγικοί, οδηγούμαστε σε ανθυγιεινούς τρόπους ζωής, που επιδεινώνουν σοβαρά την υγειά με κίνδυνο τη προσβολή από ασθένειες. Ένας κουρασμένος, αγχωμένος ή άρρωστος εργαζόμενος, καθίσταται αυτόματα ανίκανος για την επίτευξη των προσωπικών στόχων του και για την εταιρεία στην οποία εργάζεται. Οι Υγειονομικές πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Διαδικτύου είναι συχνά αντιφατικές ενώ είναι σπάνια ακριβείς και επικυρωμένες.

Το Health @ Intranet εγκαινιάζει μια καινοτόμο ιδέα εσωτερικής επικοινωνίας που προσφέρει κατανοητή ενημέρωση με ελκυστική παρουσίαση και επιστημονική εγκυρότητα.

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το αντικείμενο απασχόλησης ή τη θέση τους.

Περιεχόμενo

Τα Περιεχόμενα οργανώνονται κατά θέματα, ως εκ τούτου, η εταιρεία έχει ένα online εργαλείο στη διάθεση της που ευνοεί τον έλεγχο, την πρόληψη και την έγκαιρη δράση των εργαζομένων της σε θέματα υγείας. Ο στόχος του Health @Intranet είναι η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας, προκειμένου να μειωθεί η απουσία των εργαζομένων για λόγους υγείας που μπορούν να προληφθούν. Αυτό γίνεται με κατάλληλη και κατανοητή γλώσσα για όλους μέσω πλούσιων εικόνων (3D & 2D), 3D βίντεο με 3D μοντέλα του ανθρώπινου σώματος, Γραφικά σχεδιασμένα με Η/Υ, Αφήγηση Περιεχόμενου, Περιεχόμενο επικυρωμένο από φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Τα διαθέσιμα θέματα είναι τα ακόλουθα:

Κάπνισμα, Άγχος, Διαβήτης, Χοληστερίνη, Άπνοια κατά την διάρκεια του ύπνου, Αλλεργίες, Υπέρταση, Παχυσαρκία, Καρκίνος του Δέρματος, του Προστάτη και του Μαστού, Πρόληψη του Καρκίνου, του Παχέος Εντέρου, Καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Χρήση & Λειτουργία

Η χρήση του ενημερωτικού - εκπαιδευτικού περιεχομένου γίνεται μέσω Internet στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι της κάθε εταιρίας.