Η SkillSoft έχει δημιουργήσει μαθήματα για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Ένα online μάθημα για την ασφάλεια βοηθάει τους υπαλλήλους σας να γνωρίζουν για τα εργατικά ατυχήματα και διαχείριση κινδύνων καθώς επίσης βοηθάει τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς OSHA, EPA και DOT. Τα online μαθήματα για την ασφάλεια μπορούν να συμ­βάλ­λουν στην τόνωση του ηθικού των υπαλ­λή­λων και της παραγωγικότητας και να βοηθήσουν και τις επιχειρήσεις να αποφύγουν δαπανηρές κα­νο­νι­στι­κές παραβάσεις.

Μια πλήρη βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη με πάνω από 130 μαθήματα προορισμένα για τις κα­νο­νι­στι­κές απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των κα­λύ­τε­ρων πρακτικών για την ασφάλεια και την υγεία.

Σε ποιούς απευθύνονται

Τα μαθήματα για την υγιεινή & ασφάλεια στον εργασιακό χώρο απευθύνονται στους εργαζόμενους στο χώρο της παραγωγής εργοστασίων, έργων υποδομής κλπ

Περιεχόμενο

Μια πλήρη βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη με πάνω από 130 μαθήματα προορισμένα για τις κανονιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των καλύτερων πρακτικών για την ασφάλεια και την υγεία. Μάθετε περισσότερα...

Τα μαθήματα καλύπτουν τις επόμενες θεματικές περιοχές:

  • Βασικές Δεξιότητες
  • Υγιεινή
  • Ασφάλεια
  • Περιβάλλον
  • Μεταφορές
Δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθημάτων Health & Safety της Skillsoft από εδώ.

Χρήση & Λειτουργία

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα δεν απαιτούν εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού στα PCs των χρηστών, χρησιμοποιούν ελάχιστο bandwidth ενώ μπορούν να φορτωθούν σε οποιοδήποτε LMS ή να φιλοξενηθούν στις υποδομές της COMPACT, καθώς υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SCORM για την καταγραφή της προόδου των εκπαιδευομένων.