Τα εκπαιδευτικά προγράμματα IT Skills της Skillsoft περιλαμβάνουν πάνω από 1.400 μαθήματα που καλύπτουν τα πιο δημοφιλή προϊόντα και τεχνολογίες του κλάδου της πληροφορικής (Microsoft, CISCO, Oracle, Java κλπ) και μπορούν να καλύψουν ποικίλες απαιτήσεις κατάρτισης των εργαζομένων στην επιχείρηση σας. Παράλληλα περιλαμβάνουν και υπηρεσίες online mentoring για την απόκτηση των σχετικών επαγγελματικών πιστοποιήσεων από τους αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης ή τους κατασκευαστές λογισμικού & συστημάτων.

Σε ποιούς απευθύνονται

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα IT Skills της Skillsoft απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες της πληροφορικής όπως: Προγραμματιστές, Αναλυτές, Διαχειριστές Συστημάτων & Βάσεων Δεδομένων, Διαχειριστές Δικτύων.

Περιεχόμενο

Η συλλογή IT Skills περιλαμβάνει βραβευμένο εκπαιδευτικό υλικό με εύρος και βάθος σε κρίσιμες τεχνολογικές περιοχές, συνεχώς αναπτυσσόμενο για να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σε διάφορες επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Περιλαμβάνονται προσομοιώσεις που προσφέρουν εργασίες βασισμένες σε σενάρια που παρέχουν ρεαλιστική πρακτική των θεμάτων τεχνολογίας ή εφαρμογών. Περιλαμβάνεται επίσης ολοκληρωμένη αξιολόγηση, καθώς και καθοδήγηση από ειδικούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και on line chat μέσω της υπηρεσίας mentoring της Skillosft.

Μάθετε περισσότερα...

Τα μαθήματα καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Software Development
  • Operating Systems & Server Technologies
  • Internet & Network Technologies
  • Enterprise Database Systems
  • Enterprise Resource Planning Systems
  • Web Design
Δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθημάτων IT Skills της Skillsoft από εδώ.

Χρήση & Λειτουργία

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα δεν απαιτούν εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού στα PCs των χρηστών, χρησιμοποιούν ελάχιστο bandwidth ενώ μπορούν να φορτωθούν σε οποιοδήποτε LMS ή να φιλοξενηθούν στις υποδομές της COMPACT, καθώς υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SCORM για την καταγραφή της προόδου των εκπαιδευομένων.