Σημαντική είναι η διαθεσιμότητα πλατφορμών λογισμικού πάνω στις οποίες μπορεί να «τρέξει» ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning. Οι πλατφόρμες είναι η απαραίτητη υποδομή για να υλοποιηθεί ένα επιτυχημένο πρόγραμμα e-learning.

Η αξιοπιστία, η ευελιξία και η απλότητα είναι τρεις πολύ σημαντικές παράμετροι που μαζί με το χαμηλό κόστος, πρέπει να πληρούνται από τις πλατφόρμες λογισμικού ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω e-learning.

Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας και τον προϋπολογισμό σας, χωρίς συμβιβασμούς στην αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα μπορούμε να προσφέρουμε συστήματα για ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση, μέσω e-learning είτε για εγκατάσταση στο intranet σας είτε στο «σύννεφο» του Internet (Software as a Service) μέσω του διαδικτυακού μας τόπου lms.e-learning.gr. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας ή το εύρος του έργου έχουμε πάντοτε διαθέσιμη την καταλληλότερη λύση.