Το Remark Office OMR (Optical Mark Recognition ή Σύστημα Οπτικής Αναγνώρισης Σημείων) χρησιμοποιείται σε χιλιάδες τοποθεσίες διεθνώς και είναι σχεδιασμένο για να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα που βρίσκονται αρχικά σε χαρτί από έρευνες, εξετάσεις, διαγωνισμούς, αξιολογήσεις κλπ. με γρήγορο και εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο.

Το κυριότερο προϊόν της κατασκευάστριας εταιρίας Gravic, το Remark Office OMR®, είναι το πρώτο σε πωλήσεις διεθνώς λογισμικό για τη συλλογή δεδομένων από φόρμες OMR (optical mark recognition) σε απλό χαρτί, χρησιμοποιώντας ένα κοινό ψηφιακό σαρωτή. Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να τυπώσετε τις δικές σας φόρμες OMR και μετά να τις σαρώσετε ψηφιακά με οποιοδήποτε TWAIN συμβατό ψηφιακό σαρωτή.

Η COMPACT έχει δημιουργήσει υποστηρικτικό λογισμικό για τη διαχείριση ερωτηματολογίων και τη δημιουργία φορμών που επιταχύνουν ακόμα περισσότερο τις σχετικές διαδικασίες, ενώ διευκολύνουν σημαντικά και τη διαχείρισή τους.

Βασικές λειτουργίες του Remark Office OMR

Δημιουργία Φορμών
Το λογισμικό Remark Office OMR σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις φόρμες σας, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε επεξεργαστή κειμένου ή πρόγραμμα σχεδιασμού. Οι φόρμες μπορούν να τυπωθούν σε έναν εκτυπωτή ή να φωτοτυπηθούν.

Εκπαιδεύοντας το Remark Office OMR να διαβάσει τη φόρμα σας
Το Remark Office OMR είναι μοναδικό, δεδομένου ότι οι φόρμες δεν χρειάζονται ειδική εκτύπωση (registration marks ή drop-out inks). Λόγω αυτού, έχετε την πλήρη ευελιξία για το πώς οργανώνεται η φόρμα και πού βρίσκονται τα σημάδια. Για να διαβάσει μια φόρμα το Remark Office OMR, οι χρήστες εκτελούν μια απλή διαδικασία «εκπαίδευσης», ώστε να δείξουν στο λογισμικό πώς να διαβάσει τη φόρμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αρχείο προτύπων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως για να επεξεργαστεί τις φόρμες. Η «εκπαίδευση» ολοκληρώνεται με το Συντάκτη Προτύπων (Template Editor) Remark Office OMR. Είναι μια απλή διαδικασία, όπου ο χρήστης σαρώνει μια φόρμα, το λογισμικό εμφανίζει την εικόνα της φόρμας και με το ποντίκι, ο χρήστης σέρνει «τα πεδία» ("boxes") γύρω από τους διάφορους τομείς και συμπληρώνει κάποιες πληροφορίες για αυτές τις περιοχές (καθορίζει τι πρέπει να μεταφράσει κάθε πεδίο εάν συμπληρωθεί). Η περίοδος εκπαίδευσης διαρκεί τυπικά μερικά λεπτά ανά σελίδα.

Ψηφιακή Σάρωση Φορμών

Το λογισμικό Remark Office OMR λειτουργεί με ένα ψηφιακό σαρωτή εικόνας, ώστε να ανιχνεύσει και να επεξεργαστεί τις φόρμες ερευνών ή τα ερωτηματολόγιά σας. Το Remark Office OMR μπορεί να διαβάσει τις περιοχές που απαιτούν οπτική αναγνώριση σημείων (OMR), καθώς επίσης και τους κωδικούς barcode από τις φόρμες σας. Οι χειρόγραφες και δακτυλογραφημένες περιοχές δεν μπορούν να διαβαστούν από το λογισμικό, αλλά μπορούν να συλληφθούν ως εικόνες για την μετέπειτα είσοδο ή εξέταση από ένα χειριστή. Ο ενσωματωμένος χειρισμός εξαίρεσης σας εντοπίζει εύκολα και σας επιτρέπει να διορθώσετε ή να ελέγξετε οποιεσδήποτε λανθασμένες φόρμες (δηλ. – ένας χρήστης συμπληρώνει δύο πεδία για μια ερώτηση ή αποτυγχάνει να απαντήσει σε μια ερώτηση).

Εξαγωγή Δεδομένων (Data Export)
Μόλις οι φόρμες σας ανιχνευθούν και επεξεργαστούν, το λογισμικό μπορεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα σας σε πάνω από 30 διαφορετικά σχήματα παραγωγής για τη χρήση με οποιοδήποτε πακέτο ανάλυσης (όπως SPSS, το dBase, Access, Excel ή το Lotus 1-2-3). Το Remark Office OMR μπορεί ακόμα και να αποθηκεύσει τα δεδομένα σας σε ένα HTML format για έκδοση στο διαδίκτυο ή σε ένα ενδοδίκτυο (Internet ή Intranet). Ή ακόμα, να αποθηκεύσει τα δεδομένα σας σε ένα Remark Office OMR format, ώστε να εκμεταλλευτείτε τα ενσωματωμένα αναλυτικά εργαλεία του λογισμικού.

Ανάλυση Δεδομένων (Data Analysis)
Το Remark Office OMR περιλαμβάνει το Remark Quick StatsR, το οποίο σας επιτρέπει να ταξινομήσετε σε πίνακες τις έρευνές σας ή τα τεστ σας, πατώντας ένα μόνο κουμπί. Για μια έρευνα, μπορείτε να ζητήσετε αναφορές(reports) σε μορφή ανάλυσης στοιχείων, στατιστικές στοιχείων ή crosstabs για να δείτε τα αποτελέσματά σας. Εάν διαχειρίζεστε τα τεστ, το λογισμικό μπορεί αυτόματα να τα βαθμολογήσει. Για κάθε τεστ, μπορείτε να ορίσετε ένα κλειδί απάντησης (answer key), την κλίμακα βαθμού, τους στόχους εκμάθησης, τα αποτελέσματα συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων και άλλες επιλογές. Στη συνέχεια το λογισμικό μπορεί να βαθμολογήσει το τεστ και να παράξει τις στατιστικές και τις γραφικές παραστάσεις που αντιπροσωπεύουν την ανάλυση στοιχείων, την κατανομή συχνότητας, τα αποτελέσματα συμμετεχόντων και διάφορες άλλες στατιστικές παραμέτρους. Το Remark Office OMR συντάσσει επίσης μια βαθμολογημένη αναφορά (report) για κάθε συμμετέχοντα, η οποία μπορεί να εκτυπωθεί και να ξαναδοθεί σε αυτόν.


Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε με τον δικτυακό τόπο του προϊόντος της GRAVIC