Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Σεμινάρια επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Σε ποιους απευθύνονται

Σε όλους τους πιστοποιημένους (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές,
σε στελέχη / υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται άμεσα με τη διανομή των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεώσεις συνεχούς εκπαίδευσης, προκειμένου να διατηρούν επαρκές επίπεδο επαγγελματικής ικανότητας και απόδοσης, και είτε να διατηρήσουν την εγγραφή τους ως (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στο ειδικό μητρώο, είτε να συνεχίσουν τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας.

Χρήση & Λειτουργία

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα δεν απαιτούν εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού λειτουργούν σε PC, laptop, tablet ή smartphone, καθώς είναι ανεπτυγμένα σε τεχνολογία HTML5, χρησιμοποιούν ελάχιστο bandwidth και προσφέρονται μέσα από ειδικά ανεπτυγμένη πλατφόρμα για την ασφαλή πρόσβαση και πιστοποίηση του κάθε χρήστη.

Θεματολογία

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τον αναλυτικό κατάλογο σε μορφή PDF.

0

Μαθήματα

0

Θεματικές Ενότητες

0

Σελίδες Περιεχομένου

0

Εκπαιδευτικές Ώρες

Η COMPACT αναγνωρίζοντας την ανάγκη της ασφαλιστής αγοράς για παροχή υψηλής ποιότητας μαθημάτων e-learning για την επανεκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών προχώρησε σε μία στρατηγική συνεργασία με την Ρόκας Δικηγορική Εταιρία για τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης βιβλιοθήκης συναφών μαθημάτων.
Η πρώτη έκδοση της περιλαμβάνει δύο καινοτόμα Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης – διάρκειας 9 και 7 ωρών – για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, με τη μορφή e-learning (με αυτοεκπαίδευση) τα οποία και πιστοποιήθηκαν άμεσα από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΕΕ 200/25.01.2022).

Πληροφορίες

Τα δύο αυτά Σεμινάρια έχουν συνταχθεί από την ασφαλιστική ομάδα της Δικηγορικής Εταιρίας Ρόκας, που είναι η κορυφαία ελληνική δικηγορική εταιρία σε θέματα του (αντ)ασφαλιστικού δικαίου. Τα μέλη της εταιρίας έχουν καθημερινή ενασχόληση με την ιδιωτική ασφάλιση, που περιλαμβάνει τη σύνταξη και επεξεργασία ασφαλιστηρίων, θεσμικά θέματα, συναλλαγές της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και δικαστικές διαφορές που αφορούν την ασφαλιστική επιχείρηση και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Είναι δε συντάκτες έγκυρης βιβλιογραφίας για το ασφαλιστικό δίκαιο και την εφαρμογή του στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκό χώρο.

Οι γνώσεις, η εμπειρία και η επιμόρφωση των συντακτών των Σεμιναρίων εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα, που όχι μόνο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να συνεχίσουν τη νόμιμη άσκηση δραστηριοτήτων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά κυρίως θα τους επιμορφώσει ουσιαστικά στα πιο καίρια ζητήματα του ασφαλιστικού κλάδου, και θα τους παράσχει μια σφαιρική και ουσιαστική κατανόηση του θεσμικού πλαισίου, η οποία είναι απαραίτητη και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του επιπέδου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

Τα Σεμινάρια καλύπτουν τις επόμενες θεματικές ενότητες:

ΑΚΤΙΝΑ Ι – 9 ώρες

Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων: Υποχρεώσεις διαμεσολαβητή – ΙDD, Aιτιάσεις, Επίλυση Διαφορών, PRIIPs

1. Θεσμικό Πλαίσιο δομή και μεγέθη της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα
2. Το θεσμικό πλαίσιο της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4583/2018 (IDD) και την εφαρμοστική νομοθεσία με έμφαση στις ΠΕΕ της Τράπεζας της Ελλάδος
3. Ειδικότερες υποχρεώσεις ως προς τα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση («ΙΒΙΡs») και συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση («PRIIPs»)

ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ – 7 ώρες

Η Ασφαλιστική Σύμβαση, υποχρεώσεις προς πελάτες – Προστασία Καταναλωτών

1. Το θεσμικό πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα
2. Η ασφαλιστική σύμβαση (προσυμβατικό στάδιο, σύναψη και διάρκεια, υποχρεώσεις και δικαιώματα λήπτη της ασφάλισης, επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου, ειδική περίπτωση της υποχρέωσης ασφάλισης αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ν.2496/1997, Κ.Ν.489/1976 (πδ. 237/1986), Ν.4364/2016 και των σχετικών ΠΕΕ της ΤτΕ Τράπεζας της Ελλάδος.
3. Προστασία Καταναλωτή σύμφωνα με το ειδικό ασφαλιστικό νομικό πλαίσιο με αναφορά και στο γενικό (ν.2251/1994 όπως κωδικοποιήθηκε).

Responsive design

Λόγω της τεχνολογίας HTML5 τα μαθήματα προσφέρουν την ίδια εμπειρία χρήσης από οποιαδήποτε συσκευή PC, laptop, tablet ή smartphone.

Ενημερωμένο περιεχόμενο

Ανανέωση του περιεχομένου 1-2 φορές ανά έτος, ώστε να καλύπτει το τρέχον θεσμικό πλαίσιο και τις πρακτικές της αγοράς.

Διαθέσιμα και στο cloud

Μέσω του e-learning.gr, πρόσβαση από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο 24×7.