Άμεση εκπαίδευση Τραπεζικού προϊόντος - Compact SA

Case Study

Μεγάλη εμπορική τράπεζα

Άμεση εκπαίδευση Τραπεζικού προϊόντος

Ζητούμενο:
Μεγάλη εμπορική τράπεζα έπρεπε να εκπαιδεύσει εντός 20 ημερών 400 εργαζόμενους σε ένα νέο τραπεζικό προϊόν.

 

Λύση:
Απευθύνθηκε στην COMPACT και δημιουργήσαμε ένα μάθημα e-learning ασύγχρονης μορφής, το οποίο μετά τη δημιουργία του (εντός 10 ημερών) ανατέθηκε μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας LMS (e-learning.gr) στους συμμετέχοντες.
Στο τέλος οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σ’ ένα τελικό τεστ για την πιστοποίηση της γνώσης που αφομοίωσαν.

 

Αποτέλεσμα:
Τα οφέλη για τον πελάτη ήταν το εξαιρετικά μειωμένο κόστος, η ταχύτητα και το μετρήσιμο αποτέλεσμα σε σχέση με την κλασσική προσέγγιση σε αίθουσα.