Εκπαίδευση/Ενημέρωση Στελεχών Δικτύου Λιανικής - Compact SA

Case Study

Μεγάλη πολυεθνική εταιρεία Retail

Εκπαίδευση/Ενημέρωση Στελεχών Δικτύου Λιανικής

Ζητούμενο:
Μεγάλη πολυεθνική εταιρεία retail με παρουσία σε πολλές χώρες του εξωτερικού αναζητούσε τρόπους για τη μείωση του κόστους αναφορικά με την εκπαίδευση – ενημέρωση των στελεχών της.

 

Λύση:
Απευθύνθηκε στην COMPACT και υλοποίησαν συναντήσεις και παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας την υποδομή virtual iLinc meeting και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning.gr.

 

Αποτέλεσμα:
Τα οφέλη για τον Πελάτη ήταν να μειώσει δραστικά το κόστος (κανείς από τους συμμετέχοντες δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει ή να κάνει υπεραστικές κλήσεις), να αυξήσει την ταχύτητα ενημέρωσης και επικοινωνίας.