Ενιαία κουλτούρα Διοίκησης και Ηγεσίας - Compact SA

Case Study

Μεγάλη πολυεθνική εμπορική επιχείρηση

Ενιαία κουλτούρα Διοίκησης και Ηγεσίας

Ζητούμενο:
Μεγάλη πολυεθνική εμπορική επιχείρηση ήθελε να αναπτύξει ενιαία κουλτούρα διοίκησης και ηγεσίας στο μεσαίο επίπεδο στελεχών, που είναι σε άμεση επαφή με την αγορά, ώστε να ενισχυθεί το σύνολο του οργανισμού σε ανταγωνιστικότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

 

Λύση:
Δημιουργήθηκε πρόγραμμα e-learning όπου υποστηρίχθηκε από την COMPACT και κατά την διάρκεια του χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα 1.000 στελέχη τα οποία αποτελούσαν επιμέρους ομάδες σε όλη την διάρκεια του έργου.

 

Αποτέλεσμα:
Τα οφέλη ήταν η επίτευξη του σκοπού της εταιρείας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και σε πολύ μεγάλο πληθυσμό με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.