Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών - Compact SA

Case Study

Μεγάλη εμπορική τράπεζα

Πιστοποίηση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Ζητούμενο:
Μεγάλη εμπορική τράπεζα σε διαδικασία μετασχηματισμού, αντιμετώπιζε το πρόβλημα της εξαιρετικά χαμηλής διαθεσιμότητας σε πόρους (εκπαιδευτές, αίθουσες κ.λπ.) για να προχωρήσει στην εκπαίδευση στελεχών για την Πιστοποίηση Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

 

Λύση:
Απευθύνθηκε στην COMPACT και δημιουργήσαμε ένα μάθημα e-learning ασύγχρονης μορφής. Οι υποψήφιοι για τις επίσημες εξετάσεις πιστοποίησης (1-2 μήνες πριν), συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (1 ημέρα) σε αίθουσα, αφού έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το μάθημα e-learning (θεωρία και αξιολόγηση).

 

Αποτέλεσμα:
Τα οφέλη για τον πελάτη ήταν η μείωση του κόστους (1 ημέρα στην αίθουσα αντί για 2), η μείωση του κόστους διαχείρισης (ασύγχρονο e-learning), η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας (λόγω του φιλτραρίσματος των υποψηφίων).