2008-2017 Υποστήριξη των e-learning προγραμμάτων του Harvard Business Publishing για λογαριασμό της εταιρείας Being Essential μέσω του e-learning.gr

2008-2017 Υποστήριξη των e-learning προγραμμάτων του Harvard Business Publishing για λογαριασμό της εταιρείας Being Essential μέσω του e-learning.gr

2008-2017 Υποστήριξη των e-learning προγραμμάτων του Harvard Business Publishing για λογαριασμό της εταιρείας Being Essential μέσω του e-learning.gr 150 150 Compact S.A.