Δημιουργία πιστοποιημένων από την ΤτΕ Μαθημάτων για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές σε συνεργασία με την Δικηγορική Εταιρεία ΡΟΚΑΣ

Δημιουργία πιστοποιημένων από την ΤτΕ Μαθημάτων για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές σε συνεργασία με την Δικηγορική Εταιρεία ΡΟΚΑΣ

Δημιουργία πιστοποιημένων από την ΤτΕ Μαθημάτων για Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές σε συνεργασία με την Δικηγορική Εταιρεία ΡΟΚΑΣ 150 150 Compact S.A.