Δημιουργία Βιβλιοθήκης μαθημάτων για τη Ναυτιλία σε συνεργασία με την εταιρεία Alpha Marine Consultants.

Δημιουργία Βιβλιοθήκης μαθημάτων για τη Ναυτιλία σε συνεργασία με την εταιρεία Alpha Marine Consultants.

Δημιουργία Βιβλιοθήκης μαθημάτων για τη Ναυτιλία σε συνεργασία με την εταιρεία Alpha Marine Consultants. 150 150 Compact S.A.