Έναρξη της υπηρεσίας (C.R.e.D) Authoring Tool στο Cloud για τη δημιουργία μαθημάτων από τους ίδιους τους πελάτες της COMPACT

Έναρξη της υπηρεσίας (C.R.e.D) Authoring Tool στο Cloud για τη δημιουργία μαθημάτων από τους ίδιους τους πελάτες της COMPACT

Έναρξη της υπηρεσίας (C.R.e.D) Authoring Tool στο Cloud για τη δημιουργία μαθημάτων από τους ίδιους τους πελάτες της COMPACT 150 150 Compact S.A.