Πρώτη επιχειρησιακή εφαρμογή του e-learning στην εταιρεία ΕΛΑΪΣ (εκπαίδευση σε MS Office)

Πρώτη επιχειρησιακή εφαρμογή του e-learning στην εταιρεία ΕΛΑΪΣ (εκπαίδευση σε MS Office)

Πρώτη επιχειρησιακή εφαρμογή του e-learning στην εταιρεία ΕΛΑΪΣ (εκπαίδευση σε MS Office) 150 150 Compact S.A.