Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Υψηλής ποιότητας μαθήματα e-learning

Τραπεζικά

Μοναδική στην Ελλάδα βιβλιοθήκη με 10 θεματικές ενότητες, 48 συνολικά μαθημάτων που σχε­τί­ζονται με όλα τα τραπεζικά θέματα και τις καθημερινές εργασίες του ανθρωπινού δυ­να­μι­κού των Ελληνικών τραπεζών.

Ασφαλιστική Διαμεσολάβιση

Σεμινάρια επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για να διατηρούν επαρκές επίπεδο επαγγελματικής ικανότητας και απόδοσης, και είτε να διατηρήσουν την εγγραφή τους ως (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στο ειδικό μητρώο, είτε να συνεχίσουν τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας.

Κατά Παραγγελία

Υψηλής ποιότητας e-learning μαθήματα που απευθύνονται σε όλες τις εταιρίες και οργανισμούς και καλύπτουν τις ειδικότερες ανάγκες σε ειδικά θέματα για τα οποία δεν υπάρχουν έτοιμα μαθήματα.

Έτοιμα μαθήματα ή Κατά Παραγγελία;

Στην COMPACT θα βρείτε βιβλιοθήκες έτοιμων μαθημάτων που έχουμε ειδικά δημιουργήσει για εργαζόμενους σε τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες. Επιπρόσθετα μέσω της συνεργασίας μας με την Being Essential μπορούμε να προσφέρουμε έτοιμα μαθήματα e-learning στα ελληνικά ή στα αγγλικά της εταιρίας Skillsoft.

Επειδή όμως οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από έτοιμα μαθήματα, προσφέρουμε και τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρως custom-made μαθημάτων ειδικά για τον κάθε πελάτη.

Το εκπαιδευτικό μείγμα

Η προσέγγιση μας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης, είναι μοναδική καθώς σας επιτρέπει ανεξάρτητα από το μέγεθος του προγράμματος (είτε αφορά ένα θέμα και είναι βραχυπρόθεσμο είτε αφορά πολλά και εκτείνεται σε μήνες ή χρόνια όπως μία εταιρική ακαδημία) να διαθέτουμε το καλύτερο εκπαιδευτικό μείγμα.

Για παράδειγμα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργαζομένων στις πωλήσεις μπορεί να περιέχει:

  • Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης
  • custom made μάθημα για τη διαδικασία της πώλησης που έχει η εταιρία
  • custom made μάθημα με το Unique Selling Proposition των προϊόντων
  • Έτοιμα μαθήματα για δεξιότητες πωλητών
  • Custom made ή on demand webinar από τον διευθυντή πωλήσεων για επίλυση αποριών και ανταλλαγή γνώσεων
  •  Έντυπο υποστηρικτικό υλικό
  • Ερωτηματολόγιο πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων

Responsive design

Λόγω της τεχνολογίας HTML5 τα μαθήματα προσφέρουν την ίδια εμπειρία χρήσης από οποιαδήποτε συσκευή PC, laptop, tablet ή smartphone.

Ενημερωμένο περιεχόμενο

Ανανέωση του περιεχομένου 1-2 φορές ανά έτος, ώστε να καλύπτει το τρέχον θεσμικό πλαίσιο και τις πρακτικές της αγοράς.

Συμβατότητα SCORM

Όλα τα μαθήματα είναι συμβατά με το πρότυπο SCORM και ως εκ τούτου μπορούν να φορτωθούν σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες LMS και να καταγράφουν πρόοδο.

Δυνατότητα προσαρμογής

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των μαθημάτων επιτρέπει την προσαρμογή τους με την προσθήκη περιεχομένου σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες της κάθε εταιρίας.

Προσαρμογή στην εταιρική ταυτότητα

Τα μαθήματα μπορούν να προσαρμοστούν στην εταιρική ταυτότητα της κάθε εταιρίας σε ότι αφορά χρώματα και λογότυπο.

Διαθέσιμα και στο cloud

Προαιρετικά μέσω του e-learning.gr, πρόσβαση από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο 24×7.