Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η περίοδος των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί. Ημερομηνία Υλοποίησης έως 28/04/2023

Πληροφορίες

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

  • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
  • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
  • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εταιρείες από 40 έως 250 άτομα (με κύκλο εργασιών έως 50 εκατ.) και καλύπτει μεταξύ άλλων: εκπαιδεύσεις και εφαρμογές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HRIS) μέσα από ψηφιακά μέσα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε εκπαιδευτικές λύσεις όπως πλατφόρμα e-learning, έτοιμα μαθήματα, εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου καθώς και πλατφόρμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους δικαιούχους πατήστε εδώ ή διαβάστε τη διαδικασία υποβολής εδώ.

Αν όλα τα παραπάνω σας φαίνονται ενδιαφέροντα, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε μια διαδικτυακή συνάντηση με σκοπό την παρουσίαση των ψηφιακών μας λύσεων, που επεκτείνονται από εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες μέχρι εφαρμογές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ».  

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας!

    Εισάγετε τους χαρακτήρες captcha στο παρακάτω πεδίο: