Το Όραμά μας

Tο Όραμά μας είναι να αποτελέσουμε Στρατηγικό Συνεργάτη για κάθε Οργανισμό και Επιχείρηση, που αναγνωρίζει τη σημαντική συμμετοχή των Ανθρώπων του στην ανάπτυξή τους και επενδύει συστηματικά στην μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσής τους μέσω της τεχνολογίας.

Η πορεία μας ξεκίνησε το 1996 και οι κύριες δραστηριότητές μας εστιάζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων e-learning, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Χρηματοοικονομικό τομέα.
Έχοντας ήδη στο ενεργητικό μας περισσότερα από 100 έργα e-learning, αποτελούμε
στρατηγικό συνεργάτη μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών για την
υλοποίηση λύσεων e-learning και blended learning στην Ελλάδα.

Τα προσφερόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες της COMPACT έχουν αναπτυχθεί από την ίδια την εταιρεία ή σε συνεργασία με γνωστούς διεθνείς οίκους λογισμικού που αποτελούν και την ομάδα των στρατηγικών συνεργατών.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας άριστα προϊόντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητά τους.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό μας

Oι άνθρωποι της COMPACT, Εργαζόμενοι και Συνεργάτες αποτελούσαν, αποτελούν και θα αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο. Είναι καταξιωμένοι και έμπειροι επαγγελματίες στις περιοχές δραστηριότητάς τους με αναπτυγμένη επαγγελματική νοοτροπία και με συνεχή προσωπική βελτίωση, μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης και ανάπτυξης που παρακολουθούν σε συνεχή βάση.

Η Φιλοσοφία μας

H Φιλοσοφία μας είναι να
επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των υπηρεσιών μας, ώστε να προσφέρουμε πάντα ολοκληρωμένες και τις πλέον εξελιγμένες λύσεις e-learning.

Δημιουργούμε Mακροχρόνιες και Oυσιαστικές Συνεργασίες με τους πελάτες μας που βασίζονται στην αποτελεσματικότητα, στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη.

0
0
0
0

Συνεργασίες

Οι Πελάτες μας