Τραπεζικά

Ολοκληρωμένα προγράμματα που καλύπτουν όλα τα τραπεζικά θέματα

Σε ποιους απευθύνεται

Η σειρά των τραπεζικών μαθημάτων της COMPACT απευθύνεται σε νεο­προσ­λαμ­βα­νό­μενα τραπεζικά στελέχη ή σε στελέχη που μετακινούνται εσωτερικά σε θέσεις με νέα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Χρήση & Λειτουργία

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα δεν απαιτούν εγκατάσταση κάποιου ειδικού λογισμικού λειτουργούν σε PC, laptop, tablet ή smartphone, καθώς είναι ανεπτυγμένα σε τεχνολογία HTML5, χρησιμοποιούν ελάχιστο bandwidth ενώ μπορούν να φορτωθούν σε οποιοδήποτε LMS ή να φιλοξενηθούν στις υποδομές της COMPACT, καθώς υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SCORM για την καταγραφή της προόδου των εκπαιδευομένων.

Θεματολογία

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τον αναλυτικό κατάλογο σε μορφή PDF.

0

Μαθήματα

0

Θεματικές Ενότητες

0

Σελίδες Περιεχομένου

0

Εκπαιδευτικές Ώρες

Στην COMPACT αναγνωρίζουμε τις αυξημένες ανάγκες για άμεση, ευέλικτη, απο­τε­λε­σμα­τική και συνάμα οικονομικά προσιτή εκπαίδευση και γι΄αυτό το λόγο δημιουργήσαμε τη μοναδική στην Ελλάδα βιβλιοθήκη με 10 θεματικές ενότητες, 48 συνολικά μαθημάτων που σχε­τί­ζονται με όλα τα τραπεζικά θέματα και τις καθημερινές εργασίες του ανθρωπινού δυ­να­μι­κού των Ελληνικών τραπεζών.

Πληροφορίες

Το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει αναπτυχθεί από επαγγελματίες εισηγητές με ακαδημαϊκή κατάρτιση και πλούσια εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο. Ως αποτέλεσμα αυτού, η COMPACT εγγυάται ότι με το πέρας των μαθημάτων θα έχετε πλήρη γνώση όλων των θεμάτων που άπτονται του συγκεκριμένου κάθε φορά, γνωστικού αντικειμένου.

Για κάθε ομάδα μαθημάτων προσφέρεται προαιρετικά και εγχειρίδιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ώστε οι εργαζόμενοι αλλά και το τμήμα εκπαίδευσης της Τράπεζας να έχουν απόλυτη ευελιξία στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Με τη συνεργασία της COMPACT η κάθε τράπεζα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης με τις τεχνικές και τις διοικητικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον κάθε εργαζόμενο ανάλογα με τη θέση του.

Τα μαθήματα καλύπτουν τις επόμενες θεματικές ενότητες:

 • Βασικές Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές Γνώσεις
 • Καταθετικά Προϊόντα
 • Επιχειρηματικές Χρηματοδοτήσεις
 • Χρηματοδοτήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Αποτελεσματική Διαχείριση Ληξιπρόθεσμου Χαρτοφυλακίου
 • Καταναλωτική Πίστη
 • Στεγαστική Πίστη
 • Μέσα και Συστήματα Πληρωμών
 • Εξωτερικό Εμπόριο
 • Marketing και Πωλήσεις Τραπεζικών Προϊόντων
 • Εργασίες Συναλλάγματος

Ήδη τράπεζες όπως η ALPHA BANK, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η EFG EUROBANK κ.ά. έχουν χρησιμοποιήσει στα προγράμματα εκπαίδευσής τους την βιβλιοθήκη της COMPACT απολαμβάνοντας τα οφέλη: μείωση κόστους, ταχύτητα στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, ευελιξία, τυποποιημένο εκπαιδευτικό υλικό.

Responsive design

Λόγω της τεχνολογίας HTML5 τα μαθήματα προσφέρουν την ίδια εμπειρία χρήσης από οποιαδήποτε συσκευή PC, laptop, tablet ή smartphone.

Ενημερωμένο περιεχόμενο

Ανανέωση του περιεχομένου 1-2 φορές ανά έτος, ώστε να καλύπτει το τρέχον θεσμικό πλαίσιο και τις πρακτικές της αγοράς.

Συμβατότητα SCORM

Όλα τα μαθήματα είναι συμβατά με το πρότυπο SCORM και ως εκ τούτου μπορούν να φορτωθούν σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες LMS και να καταγράφουν πρόοδο.

Δυνατότητα προσαρμογής

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός των μαθημάτων επιτρέπει την προσαρμογή τους με την προσθήκη περιεχομένου σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες της κάθε τράπεζας. Για παράδειγμα στο μάθημα Χρηματοδοτήσεων ΜΜΕ, μπορούν να προστεθούν κεφάλαια με τα ειδικότερα προϊόντα και τις διαδικασίες σας.

Προσαρμογή στην εταιρική ταυτότητα

Τα μαθήματα μπορούν να προσαρμοστούν στην εταιρική ταυτότητα της κάθε τράπεζας σε ότι αφορά χρώματα και λογότυπο.

Διαθέσιμα και στο cloud

Προαιρετικά μέσω του e-learning.gr, πρόσβαση από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο 24×7.