Αξιολογήσεις ασφαλιστικών διαμεσολαβητών - Compact SA

Αξιολογήσεις ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Πιστοποίηση γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Αξιολογήσεις ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Πιστοποίηση γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των e-learning αξιολογήσεων, αφορούν στην πιστοποίηση γνώσεων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών επιπέδου Α΄, Β΄ καθώς και Νομοθετικού Πλαισίου όπως διοργανώνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η COMPACT μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους των εξετάσεων πιστοποίησης να εξασκηθούν μέσω των τεστ προσομοίωσης όσες φορές επιθυμούν σε ολοκληρωμένες αξιολογήσεις των παραπάνω κατηγοριών πιστοποίησης.

Ο εκπαιδευόμενος εισέρχεται με τον προσωπικό του κωδικό στην πλατφόρμα εκπαίδευσης και εκκινεί όσες φορές επιθυμεί τα τεστ προσομοίωσης.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Εξήντα (60) ερωτήσεις σε τυχαία σειρά
  • Χρονικός περιορισμός ή χωρίς περιορισμό (πραγματικός χρόνος εξέτασης)
  • Εμφάνιση σωστής απάντησης κατά την υποβολή της ερώτησης ή χωρίς εμφάνιση σωστής απάντησης
  • Διατήρηση στατιστικών στοιχείων του κάθε εκπαιδευόμενου

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των e-learning αξιολογήσεων, απευθύνονται σε όλα τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και σε όσους θα ήθελαν να εργαστούν στον ασφαλιστικό κλάδο.